Souhlasím, aby společnost F.X. MEILLER Slaný s.r.o., se sídlem Netovická 386, 274 01 Slaný, (dále jen společnost), zpracovávala mé osobní údaje pro účely výběrových řízení náboru do zaměstnání ve společnosti (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování a likvidace) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro plné znění navštivte prosím http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5&loc=20.